Thandiwe Newton x Bulgari
Toni Garn x Bulgari
Emma Louise Connelly x Bulgari
Banita Sandhu x Bulgari
Nicola Coughlan x Bulgari
Lily Cole x Bulgari
Jenna Coleman x Bulgari
Sabine Getty x Bulgari
Xue x Bulgari
Amita Sunam x Bulgari